Şifacı Sağlık Tanrısı Asklepios

Sağlık tanrısı Asklepios Apollon ve kendisi bir peri olan Coronis’in oğludur. Asklepios bütün hastalık çözümlerine dair bilgilerini Kentaur Chiron’un öğretmenliğinde elde etmiştir. Asklepios başta bitkilerin mucizevi güçlerini araştırmak olmak üzere insanların hastalıklarına çözümler üretebilmek üzere yoğun bir çaba göstermiştir. Bu uğurda yeteneklerini öyle geliştirmiştir ki ölüme bile çare bulmasının yanında ölüleri diriltmeyi dahi başarmıştır. Mucizevi ilaçlarını hazırlarken Athena-Pallas tarafından kendisine verilmiş olan Medusa kanından yararlandığı rivayet edilir.

Genel olarak sağlıklı yerlere şehir dışındaki tepelere veya iyileştirme gücü olduğu inanılan kuyuların yanına inşa edilen sunakların aynı zamada hastaları tedavi etme metodları sunduğu böylece dini inançlarla pozitif tedavi yöntemlerini birleştirildiği görülmektedir. Hasta olan bir kişinin Asklepios tapınağında uyuması en geleneksel yöntemlerden biridir. Tapınakta uyuyan kişi inancında samimi ise Asklepios rüyasında o kişiye görünür ve rüyasında ona nasıl iyileşeceğinin yolunu anlatırdı. Yine bu tapınakların duvarlarında farklı hastalar tarafından yazılmış olan tabletler bulunur. Bu tabletlerde hastalıkların çözümlerini içeren tedavi yöntemleri ve Asklepios’un bizzat kullanmış olduğu yöntemleri yazılıdır. Bu oldukça faydalı bir pratiktir.

Yunanistan ve Anadolu’nun bir çok bölgesinde Asklepios’a adanmış tapınaklar, sunaklar ve korular bulunmaktadır. Asklepios adına bir çok nokta bulunmasına rağmen bunların en önemlisi Epidaurus’tur.

Asklepios’un Eipidauros’ta bulunan heykeli tıpkı Parthenon tapınağındaki Athena heykelinde olduğu gibi fil dişi ve altından yapılmıştır. Bu heykelde bir yılanın asaya tırmanması bu esnada ise asaya dayanmış gür sakallı yaşlı bir adam realize edilmiştir. Yılan Asklepios’un en önemli atrübüsüdür. Bunun nedeni ise antik dönemde yaşayan insanların yılanları iyileştirici gücünden istifade ettiklerinin veya hastalıkların tedavisinde kullandıklarına dair güçlü işaretler göstermektedir. Yine Asklepios’un atrübüleri ise; yılan, asa, köpek, kâse, bir tutam bitki ve ananastır.

Sağlık tanrısısının çocukları olan Machaon ve Podalirius babalarının tedavi bilgilerinden istifade edi

p babaları kadar mahir olmasalar da iyi birer hekim olmuşlardır. Truva savaşında Agemenon’un yanında yer alarak hem iyi birer hekim hem de iyi bir savaşçı olduklarını ispat etmişlerdir.

Asklepios’un kızları olan Hygeia (sağlık) ve Panacea (iyileştiren) kardeşlerin kendilerine adanmış tapınakları bulunmaktadır. Hygeia’nın görevi toplumun sağlığını korumak ve muhafaza etmektir. Bu büyük yetenek Hygeia tarafından geliştirilmiş Tanrılardan insanlara verilen bir lütuf olarak görülmüştür. Panacea ise hastalığa düşenleri imdadına yetişip iyileştirici bir güç olmuştur.

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız Giriş